Loading
  • Proiectul Alma Vii
  • Proiectul Alma Vii
  • Proiectul Alma Vii
  • Proiectul Alma Vii
  • Proiectul Alma Vii

Proiectul

 

Mihai Eminescu Trust (MET) a susținut încă din 2008 revigorarea satului Alma Vii prin diverse proiecte. A investit de-a lungul timpului atât în păstrarea arhitecturii specifice locului, cât și în acțiuni menite să crească spiritul de comunitate al sătenilor. Astfel, a fost reparat podul principal al satului și au fost renovate mai multe fațade ale caselor, dispensarul și magazinul sătesc. În același timp, localnicii au primit și consultanță pentru a-și deschide și a-și gestiona mici afaceri locale.

Proiectul care se desfășoară în Alma Vii din martie 2015, intitulat „Centrul de interpretare a culturii tradiționale Alma Vii – Reabilitarea și refuncționalizarea incintei fortificate”, a început în aprilie 2015. Este implementat de către Fundația Mihai Eminescu Trust și partenerul său Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural și a fost conceput la cererea localnicilor, în urma mai multor întâlniri comunitare și a unor studii locale. După plecarea majorității sașilor din aceste locuri în timpul comunismului și apoi la începutul anilor 1990, cele aproape 400 de persoane ce trăiesc astăzi aici formează o comunitate complexă. Sunt oameni de mai multe etnii: români, romi, sași și unguri. Pentru a suda această comunitate și a genera sustenabilitate pe termen lung, proiectul include organizarea de întâlniri și activități cu sătenii. Fundația urmărește unificarea acestei noi comunități din Alma Vii ce reprezintă un mix de culturi și dorește să obțină un grup unit de săteni care să lucreze împreună pe termen lung pentru un trai mai bun.

Nucleul proiectului îl reprezintă restaurarea incintei fortificate a bisericii evanghelice din Alma Vii. „Centrul de interpretare a culturii tradiționale Alma Vii – Reabilitarea și refunctionalizarea incintei fortificate” este unul dintre proiectele cele mai complexe ale fundației MET și înglobează toate principiile solide care stau la baza activității acesteia, după 15 ani și peste 1200 de proiecte desfășurate în multe sate din Transilvania. Proiectul urmărește restaurarea patrimoniului cultural local, iar lucrările se fac folosindu-se tehnici și materiale tradiționale. Cum mâna de lucru este reprezentată de meșteri din partea locului, prestatorii de servicii devin în final și beneficiari; acest lucru are drept rezultat implicarea pe termen lung a locuitorilor în strădania de revigorare a satului. După terminarea restaurării începe o altă componentă esențială a proiectului: integrarea activă a bisericii fortificate în viața actuală a comunității. Sătenii din Alma Vii au fost consultați încă de la început în legătură cu modul în care va fi folosită biserica după terminarea lucrărilor, astfel că tot ce se va întâmpla aici în viitorul apropiat respectă dorințele și planurile lor. Cum în biserică nu se mai țin slujbe însă este considerată de către localnici drept un monument important pentru identitatea satului, ea va rămâne locul în care comunitatea locală din Alma Vii se va strânge la evenimentele importante și la sărbători. Tot aici sătenii care stăpânesc un meșteșug își vor putea expune și vinde turiștilor produsele de artizanat și obiectele realizate pentru gospodărie, precum și mâncărurile pregătite după rețete tradiționale de prin partea locului.

Pentru că fundația MET are deja multă experiență în revitalizarea durabilă a satelor transilvane, proiectul aflat acum în plină desfășurare în Alma Vii este gândit ca un motor de dezvoltare pentru viitor. Acesta nu vizează doar restaurarea bisericii, ci și revitalizarea economică locală. În acest scop se lucrează în paralel și la reînvierea și păstrarea meșteșugurilor practicate de sute de ani în această zonă, motiv pentru care s-au pus la punct ateliere de tâmplărie și fierărie. Tot în sprijinul acestei idei, localnicii au fost îndemnați și susținuți să participe la cursuri de tehnici tradiționale de construcție și au fost sprijiniți logistic și material pentru a începe ceva pe cont propriu. De asemenea, aceștia au aflat în cadrul proiectelor MET cum se face agro-turism și au învățat noțiuni esențiale de limbă engleză care să-i ajute să se înțeleagă mai bine cu oaspeții lor. Proiectul include o importantă componentă turistică, satul fiind promovat ca destinație de turism cultural. Prin valorificarea bogatului patrimoniu local format din arhitectură, meșteșuguri și tradiții se urmărește o creștere sustenabilă a nivelului economic și a condițiilor de trai ale comunității. Folosindu-se de experiența practică căpătată în cei 15 ani de implicare în acest tip de proiecte, Fundația MET știe că pentru a asigura sustenabilitatea proiectului și pentru păstrarea pe termen lung a patrimoniului, acesta trebuie să fie util comunității și trebuie să-i aparțină. În paralel cu realizările concrete, care pot fi văzute cu ochiul liber, echipa MET lucrează intens pentru a-i motiva pe sătenii din Alma Vii să dezvolte un sentiment de mândrie și apartenență față de patrimoniul cultural și natural existent. La încheierea proiectului patrimoniul restaurat va fi predat spre administrare oamenilor din sat.

În concluzie, se poate spune că Alma Vii este un Sat Trainic în devenire. Prin proiectul „Centrul de interpretare a culturii tradiționale Alma Vii – Reabilitarea și refuncționalizarea incintei fortificate” Fundația MET încearcă adaptarea acestui model deja dezvoltat și care a avut rezultate foarte bune în alte sate săsești din zona la specificul local din Alma Vii.